REFERENCE

               hotel ATRIUM – Otrokovice                          - veškeré rozvody ZTI, UT a kanalizace

                                                                                        - kompletace zařizovacích předmětů

                                                                                        - výměníková stanice

            POŠTA Zlín                                                              - rekonstrukce výměníkové stanice

                                                                                        - výměna stávajících ventilů a šroubení u otopných těles za termostatické

            výrobní hala NEREZ – Vizovice                       - nízkotlaká plynofikace objektu
 

            výrobní hala AGROBAC – Trnava u Zlína     - nízkotlaká plynofikace objektu
 

            MEDIKOS Labor – Zlín                                          - rekonstrukce rozvodu ZTI a kanalizace

            Rodinné domy       RD Schneiderových         - montáž vnitřního plynovodu

                                         RD v Mařaticích                 - montáž vnitřního plynovodu

                                        pan Lukašík – Lhotka        - kompletní řešení novostavby, rozvody ZTI, kanalizace a UT

                                        pan Hořanský – Zlín          - rekonstrukce koupelny, celého rozvodu UT, ZTI a kanalizace

                                        RD v Doubravách               - nové rozvody ZTI, UT a kanalizace, nová plynofikace

                                        paní Axmanová                  - výměna kotle a termo. vetilů

                                        pan Juřička                          - montáž plynofikace

                                        pan Bukor – Olomouc     - kompletní řešení novostavby, rozvody ZTI, UT a kanalizace

                                        paní Hutěčková – Zlín      - výměna zásobníkového ohřívače

                                        pan Strnad – Kostelec    - kompletní řešení novostavby

                                                                                        - rozvody ZTI, UT a kanalizace

                                                                                        - montáž solárního systému

                                        pan Pavelka- Zlámanec  - výměna kotle na tuhá paviva

                                        pan Řehořík – Mladcová - kompletní řešení novostavby

                                                                                         - ZTI, UT a kanalizace

                                                                                         - solární systémy (ohřev užitkové vody a ohřev bazénu)

                                        pan Hovorka – Topolná  - rekonstrukce topení a výměna kotle

                                        pan Křepelka- Vítová      - kompletní řešení dřevostavby

                                                                                         - rozvody ZTI, UT a kanalizace

                                        pan Lunga – Lípa                - montáž plynofikace

                                        pan Návoj – Zlín                 - plynofikace RD

                                        pan Hybler – Zlín                - rekonstrukce koupelny

                                        pan Novosad – Lhota        - domovní plynofikace

                                        pan Drábek – Malenovice   - plynofikace RD

                                        pan Sedláček – Mladcová    - kompletní řešení novostavby

                                                                                               - rozvody ZTI, UT a kanalizace

                                        pan Novosad – Doubravy     - rozvody ZTI a UT

                                        paní Ovesná – Horní Lhota  - rekonstrukce UT

                            …a mnoho dalších

 

            Bytové domy Sokolská Zlín                              - rekonstrukce centrální výměníkové stanice

 

            JAPAVO s.r.o. Slušovice                                    - montáž nové kotelny

                                                                                        - montáž nových rozvodů horkovodu a připojení nové linky

                                                                                        - montáž středotlaké plynofikace

    ALTERNATIVA Zlín                                               - výměna rozvodů UT v 1.PP a 1.NP

           Společenství vlastníků domu – Zlín               - montáž nové vodovodní přípojky

           Polyfunkční dům (ZLINSTAV)                          - veškeré rozvody ZTI, UT a kanalizace

                                                                               - veškerá kompletace zařizovacích předmětů

           Bytové domy ve Vizovicích                              - kompletní rozvody plynu

           TESCOMA Zlín                                                        - rozvody stlačeného vzduchu

                                                                                       - rozvody požárního vodovodu

           IVOS Zlín s.r.o.                                                      - výměna okouření ke kotli

           SLOMAK spol. s r.o.                                            - montáž a připojení plyn. topidel

                                                                                      - montáž pisoáru, klozetu, umyvadla a otopného tělesa

           ALL. CONSULT ZLÍN – Holešov                        - nové rozvody UT vč. Kotelny

           VZP lékárna                                                           - rozvod UT, ZTI a kanalizace

           KEMMERICH CZECH s.r.o. – Leskovec           - rozvody stlačeného vzduchu v mědi

                                                                                       - rozvody ZTI, UT a kanalizace

                                                                                       - montáž kotelny

           ACCORRONI CZ, spol. s r.o.                             - akce PANAV plynofikace

           Kadeřnictví – Hostišová                                    - rozvody ZTI a UT

           Trafika – Malenovice                                        - rozvod ZTI

           Nemocnice ATLAS Zlín                                     - rekonstrukce výměníkové stanice

           SCHOTE Automotive – Uher. Hradiště       - montáž rozvodů UT

           Jurášek spol. s r.o.

                            akce Napajedla                           - rozvody UT

                            akce OVP – Otrokovice            - rozvody UT

                            akce Výrobní hala Napajedla

                            pan Lipenský                                - rozvod vnitřního plynovodu

                            akce VZP                                         - rozvod ZTI

                            pan Sedláček                                - rozvod UT, ZTI a plynofikace

                            akce Hostišová                            - rekonstrukce UT